ΤΕΠΑΚ – Προκήρυξη Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) προκηρύσσει διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» με στόχο την προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού

Read More »

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα LIFE και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κύπρο

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE – το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – διοργανώνει διαδικτυακή

Read More »

What’s new at EnergyLab!

We are back!! In this newsletter, we are happy to introduce you to our exciting new projects and fresh faces. Keep scrolling for more infromation.

Read More »

Ιδεές για μια Πράσινη Επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας

Ο κ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Αν. Καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος συνέθεσε ένα Οικονομικό

Read More »

EIT RIS Update – Opportunities

April 2020 updates from the EIT Community Regional Innovation Scheme Current activities and opportunities in the EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) countries are being

Read More »