Άνοιξε η υποβολή προτάσεων για μικρότερα έργα στο EU Innovation Fund

  Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτομίας για έργα μικρής κλίμακας δημοσιεύθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 10η Μαρτίου 2021.

Read More »

Σχέδιο επιχορηγήσεων Δήμου Λευκωσίας

Το πάραπάνω σχέδιο επιχορηγήσεων από το Δήμο Λευκωσίας αφορά την ενίσχυση της επιχιερηματικότητας στις περιοχές της Πράσινης Γραμμής. ΜΠορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια τις λεπτομέρειες

Read More »

ISCL Summit 2020

In this great summit, many experts from around the world will come together to inspire you, give you new ideas, tools, and the best practices

Read More »

Δωρεάν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με θέμα την Οικο-καινοτομία

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια του έργου SMecoMP «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs

Read More »

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές με θέμα την “Πράσινη Καινοτομία”

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια του έργου SMecoMP «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs

Read More »