Προκαταρκτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα

Την έκθεση που ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου Hotels4Climate και αφορά την προκαταρκτική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα, στοχεύοντας στον

Read More »